Atelje i galerija
“AB” – Maglaj,BIH
Ul. Viteška 22
Mob/tel: 00387 (0) 61758372

Lea Jerlagić - kineski drvorez

LEA JERLAGIĆ, rođena u Sarajevu 1984. godine, gdje je završila i većinu formalnog obrazovanja. Akademiju likovnih umjetnosti upisuje 2004.godine. 2007. dobiva stipendiju Kineske vlade i provodi dvije godine u Kini gdje izučava kulturu, jezik i tehniku kineskog drvoreza, što će ostaviti značajan pečat na njen budući stvaralački rad. Master završava na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2013. godine sa radom ‘Sinestezijakroz koji izučava fenomen transformacije impulsa primljenog putem jednog čula, a izraženog putem drugog, sa fokusom na savremeni ples, kojim se, u tom periodu aktivno bavi, zapisan u crtežu i grafici. Njen stvaralački rad je neprestana fuzija naizgled odvojenih i nepomirljivih aspekata postojanja, različitih kultura, medija izražavanja, sa ciljem dubljeg prodiranja u misteriozni unutrašnji svijet čovjeka, kao i traganja za njegovom povezanošću sa makrokosmosom. Trenutno izučava erotsku umjetnost tantričkih hramova budući se i sama bavi tantrom i jogom, trudeći se da spoznaje integriše i u vlastiti likovni izraz.
Lea Jerlagić, kineski drvorez, 28x28 cm Lea Jerlagić, kineski drvorez, 28x28 cm