Atelje i galerija
“AB” – Maglaj,BIH
Ul. Viteška 22
Mob/tel: 00387 (0) 61758372
Ira Skopljak

Ira Skopljak

IRA SKOPLJAK  rođena1987. godine u Sarajevu. Završila je školu Primijenjenih umjetnosti - Sarajevo 2006. - 07. god., odsjek tekstilni dizajn u klasi prof. Nađe Haljevac. Nakon završetka Srednje škole, upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 2006. - 07. god.  Nastavnički odsjek u klasi prof. Radoslava Tadića. 2010. god.  završila je prvi ciklus studija u trajanju od osam semestara – četiri godine na Univerzitetu u Sarajevu –Akademija likovnih umjetnosti, odsjek Nastavnički i na osnovu toga diplomira o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju bakalaureat - bachelor likovne umjetnosti tema: "Motiv plesnog pokreta u zidnom slikarstvu".  Zaposlena je kao viši asistent na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo na predmetima: Likovna tehnologija.  Magistrirala je na temu "Tehnološki aspekti i simbolika primjene starih slikarskih tehnika i materijala u mojim slikama" kod prof. mr. Zoja Finci , Doc. Iva Simčić i prof. mr. Mirsad Begovićna Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2016. god. 

.Izložbene aktivnosti :

Galerija škole Primijenjenih umjetnosti - Sarajevo, kolektivna izložba radova učenika odsjeka tekstilni dizajn 2004.; Učesnik XXI internacionalnom festivalu "Sarajevska zima 2005." na temu "Bliski, daleki susjedi"; Izložba maturskih radova u galeriji Srednje škole primijenjenih umjetnosti  - Sarajevo (tapiserija, modna kreacija, dezeni, čipke) 2006.; Prezentacija modnih kreacija na međunarodnom Sarajevo Fashion Week 2006. Kolekcija proljeće – ljeto ; Kolektivna izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo  2007.;   Kino 1 maj.; XXIII internacionalni festival "Sarajevska zima 2007." učešće na temu "Neki drugi grad"; Učešće na Sarajevo film festivalu 2007.; "Ventil" izložba u rektoratu Pravnog fakulteta Sarajevo 2007.;  Kolektivna izložba studenata likovnih akademija, Mostar 2009.; Konkurs "Plakat Sarajeva" galerija 10m"̸ Duplex - Sarajevo 2009.; "Budi kreativan" konkurs 2009.; Festival Sarajevska 2009. zima izložila Brend "Čist zrak" flaširan u prodaju ispred pozorišta Narodnog u Sarajevu; XXVI internacionalni festival "Sarajevska zima 2010.";  Prva samostalna izložba crteža i performans Atelje i galerija AB - Maglaju 2010.; Učestvovanje u performansu Nele Hasanbegović 2010.; Učestvovanje u instalaciji makedonskog likovnog umjetnika Petre Nikolovski za festival Sarajevska zima 2010. ; Učešće i kolektivna izložba na IX humanitarnoj likovnoj koloniji za djecu centra Duga – Kulen Vakuf 2010.; Izložba kolektivna crteža u Japanu ( Okinava) 2010.; Likovna kolonija "Balkana" i kolektivna izložba u Mrkonjić gradu 2010.; In the mentime (kolektivna izložba) Sarajevo, Asa Art Gallery 2010.;  M.L.A.Z – kolektivna izložba u muzeju grada Zenica 2011.; "Čakarasti" Sarajevska zima 2011. kolektivna izložba, IPC galerija;  Asistent Mirjani Čistopoljski za predstavu Džon Piplofoks 2011. pozorište Mladih Sarajevo;  Humanitarna akcija za Japan, galerija Boris Moje- Sarajevo, 2010.; Druga izložba u Japanu ( Okinava) kolektivna izložba 2011.;  Likovna kolonija i kolektivna izložba  Paradiso Zlatko Mekek - Rab 2011.; Bijenale mladih i mediterana i kolektivna izložba  u Engleskoj, Nottinhem 2011.;  Izlaganje dva rada na 6. Bijenalu likovne umjetnosti BIH,  Tuzla 2011.;  Učešće  na Bijenalu INTERBIFEP, BIH , Tuzla 2015.; Učešće na Bijenalu mladih i mediterana 17. Milano, Young arstist, sa grupom od tri učesnika Nelisa Baždar, Marija Ličina i Ira Skopljak.2015.;  Kolektivna izložba "Dželaludina Rumija" u galeriji Preporod - Sarajevo 2015.; Kolektivna izložba "Sjećanja Hz.Mevlanu Dželaludina Rumija (Šebu – I- Arus), 2016.galerija Preporod - Sarajevo; Kolektivna izložba u Kuvajtu, 2016.; Druga samostalna izložba u galeriji Novi hram, Sarajevo 2016.;  Kolektivna izložba i sjećanje na Mevlanu Dželaludina Rumi .2017 Konjic;  >> Postaje član ULUBIH  (Udruženje likovnih umjetnika BiH) 2017.<<    Šestoaprilska kolektivna izložba  Collegium artisticum - Sarajevo 20016.;  Kolektivna izložba – " Umjetnici Sarajevu"   Gazi Husrev- Begov Hanikah , 2017.;  XV međunarodna  kolektivna izložba "Privatno i javno"  na Tromeđi u vrtu obitelj Andrije Stojića -Široki brijeg , 2017. ; Revijalna kolektivna izložba  – Collegium artisticum . Sarajevo 2017.; Kolektivna izložba i sjećanje na Mevlanu Dželaludina Rumi, galerija Preporod - Sarajevo 2017.;  Kolektivna izložba "Mali format" galerija Roman Petrović -Sarajevo  2017.; Kolektivna izložba, galerija Makek  - Zagreb 2017.; Novogodišnja izložba "Čarolije umjetnosti" galerija Preporod - Sarajevo  2017.; 

 

Umjetničke radionice i kolonije

Učešće na likovnoj koloniji na Palama 2006.; Likovna kolonija Mostar 2009.; Organizator i učesnica  za mlade umjetnike u likovnoj koloniji "M.L.A.Z" - Počitelj 2010.; Učešće i kolektivna izložba na IX humanitarnoj likovnoj koloniji za djecu centra Duga – Kulen Vakuf 2010. ;  Likovna kolonija "Balkana" i kolektivna izložba u Mrkonjić gradu 2010.;  Likovna kolonija Paradiso Zlatko Mekek, kolektivna izložba, Rab 2011.; Likovna kolonija – Sačuvanje starih gradova USK – Bihać, 2011.; Humanitarna akcija i kolektivan rad sa djecom sa posebnim potrebama, likovne radionice , Ljubuški 2011.; Likovna kolonija Preporod - Sarajevo na temu "Austrougarski period u Sarajevu" 2013.; Diploma za uspješno polaganje radionice lutkarstva i animacije - Brač, 2015.; Humanitarna likovna kolonija Duga – Kulen Vakuf - 2016.; Radionica zidnog slikarstva, sa studentima u M.L.A.Z-u, Počitelj, 2016.;  Učesnik na likovnoj koloniji "XX internacionalni festival prijateljstva" - Goražde, 2017.; Učesnik na internacionalnoj likovnoj koloniji i kolektivna izložba"Mekek"  Rab, 2017.

 

 

Projekti - seminari, workshopi usko vezani za Likovnu tenologiju/kulturno naslijeđe - nastavne aktivnosti i osobni umjetnički rad.

  19 – 27. maja 2007. restauracija i konzervacija Jusuf-pašine "Kuršumlije" džamija iz 16 st.u  Maglaju; Projekat za mozaik, škola mozaika - Revenana - Italija, 2007.;  Restauracija i konzervacija podnog mozaika u Zemaljskom muzeju - Sarajevo, 2009. ; Učestvovanje u instalaciji makedonskog likovnog umjetnika Petre Nikolovski za festival Sarajevska zima 2010.;  Workshop sa studentima iz Njemačke,  čiščenje i analiza stanja slika iz depoa u likovnoj koloniji Počitelj, 2009.;  "Festival List"   – izrada ručnog papira, 2011.;  Diploma za uspješno polaganje radionice lutkarstva i animacije,  Brač, 2015.; Učestvovanje na  restauraciji i konzervaciji likovnog djela Behaudina Selmanovića, u galeriju BIH - Sarajevo 2012.; 

Javni konkursi, priznanja i nagrade

- Engleska  / Bijenale mladih i mediterana u Engleskoj, Nottinhem 2011./

-Italiji / Učešće na XVII Bijenalu mladih i mediterana - Milano, sa grupom od tri učesnika Nelisa Baždar, Marija Ličina i Ira Skopljak /.

-Bosni i Hercegovini  /Bijenale portreta INTERBIFEP  - Tuzla,  2015. /Kontakt

e- mail : airaskopljak@hotmail.com

 

 

plakat sa izložbe u ateljeu i galeriji AB - Maglaj Izložba u Maglaju plesni performans na otvorenju izložbe u Maglaju Izložba u Maglaju Performans: Samar, protesti u Sarajevu /2013.  Ira Skopljak i Nelisa Baždar , Instalacija: rukavice, Zemaljski muzej Sarajevo, 2013.(Festival Sarajevska zima), autori : Ira Skopljak, Nelisa Baždar i Nardina Zubanović Instalacija za Fashion week , 2016, sa modnom dizajnericom Nermina Varešanović Instalacija za Fashion week, 2016., sa modnom dizajnericom Nermina Varešanović Instalacija i performans, 2015. crtež, komb.teh. 70x50 cm, 2011. crtež, komb.teh. 70x50 cm, 2011. kolaži, komb.teh., različitih dimenzija, 50x30 cm, 40x50 cm, 10x10cm, 60x40 cm, 2013. Ples - malter, 70x50 cm, 2010. bez naziva, komb.teh.:rišiveno platno, enkaustika, kolaž. 200x150 cm , 2014. bez naziva - komb.teh.: kolaž, pjesak, tempera, 230x90 cm, 2014. bez naziva - komb.teh.: kolaž,enkaustika, pigmenti, 230x90 cm, 2014. Model Maja, komb.teh.:enkaustika, kolaž, pigment i bitumen, 10080 cm, 2013. bez naziva - komb.teh.: enkaustika, visoki sjaj, pigmenti,100x100 cm,  2013. bez naziva - komb.teh.: enkaustika, visoki sjaj, pigmenti,100x100 cm,  2013. Nela i Nina, komb.teh. 100x80 cm, 2014.